Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Huyện Thanh Hà

23/4/2023  |  English  |  中文

Các đơn vị sự nghiệp

...

1. Đài phát thanh​​

Trưởng Đài:

Phan Công Dũng

Phó Trưởng Đài:

- Phạm Thị Ngọc Hà

- Đỗ Xuân Nghị

 

2. Trung tâm văn hoá

Giám đốc:

Cao Thị Hiên

Phó Giám đốc:

- Nguyễn Thanh Hà

- Nguyễn Văn Quân

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Giám đốc:

Phạm Văn Cường

Phó Giám đốc:

- Phạm Văn Ước

- Nguyễn Thị Thảo

- Phạm Sỹ Viễn

- Bùi Thị Giang

- Phạm Thị Thơm

 

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

Giám đốc:

Hoàng Văn Hai

Phó Giám đốc:

- Nguyễn Ngọc Hà

- Bùi Duy Chiên

- Trần Thị Hương

 

5. Hội chữ thập đỏ:

Chủ tịch:

Nguyễn Thị Hương