THÔNG BÁO
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Ngã ba Đồng Hởi, Hải Hộ xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ;

Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Ngã ba Đồng Hởi, Hải Hộ, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà;

Căn cứ Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đính chính Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND Huyện Thanh Hà ra thông báo số 240/TB-UBND ngày 24 tháng 11 năm việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng 550,2m2 đất ở chia thành 06 lô tại vị trí quy hoạch Khu dân cư Ngã ba Đồng Hởi, Hải Hộ xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Đơn vị: UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương;

- Địa chỉ: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Khu dân cư Ngã ba Đồng Hởi, Hải Hộ xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

- Số lượng 06 lô gồm:

+ Lô L17, L18, L33, L34 (lô góc); tổng diện tích 370,2m2 ; giá khởi điểm là 25.000.000đồng/m2 (Hai mươi lăm triệu đồng một mét vuông);

+ Lô L2, L3; tổng diện tích 180,0m2; giá khởi điểm là 21.500.000đồng/m2 (Hai mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông);

* Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

3. Nội dung tiêu chí để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. Cụ thể như sau:

a. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất;

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Thù lao dịch vụ cho tổ chức đấu giá được lựa chọn theo quy định tại Thông tư số 45 và 48 của Bộ Tài chính (Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản);

đ. Tổ chức đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;

e. Ngoài các tiêu chí trên, Tổ chức đấu phải có hồ sơ năng lực, bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ thực hiện tổ chức đấu giá, các cam kết khác (nếu có).

(Chi tiết các tiêu chí theo phụ lục đính kèm)

4. Đánh giá, chấm điểm:

- Tổ chức đấu giá tài sản sẽ được đánh giá, chấm điểm theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp.

- Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sẽ bị từ chối đánh giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

+ Các trường hợp quy định tại Điều 7, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến 17 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp (không nhận qua đường bưu điện).

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà thông báo cho các đơn vị thực hiện đấu giá biết và gửi hồ sơ đăng ký theo đúng quy định./.

Nội dung thông báo tri tiếp xem file đính kèm: Thông báo số 240/TB-UBND;

Phụ lục bảng đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản: Phụ lục 240/TB-UBND

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão-2023  (11/01/2023)
- Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Thanh Hà (09/01/2023)
- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (06/01/2023)
- Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ 01/01/2022 đến 20/12/2022 của HĐND và UBND huyện Thanh Hà (27/12/2022)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư ngã 3 Đồng Hới, Hải Hộ, xã Hồng Lạc Huyện Thanh Hà (19/12/2022)
- Lịch làm CCCD và DDĐT cho nhân dân huyện Thanh Hà (từ 14/11/2022-22/11/2022)(14/11/2022)
- Thông bào về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2022(09/11/2022)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại khu dân cư mới chợ Lại, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương(07/11/2022)
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong tháng 11 năm 2022(03/11/2022)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tại khu dân cư mới chợ Lại, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà(24/10/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/1/2023 đến ngày 03/2/2023
+ Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Quý Mão năm 2023
+ Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão-2023
+ Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Thanh Hà
+ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Khánh thành cầu Sông Hương Thanh Hà
- HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026 tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Hà
- Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hà - UV BTV, Phó chủ tịch TT UBND huyện kiểm tra công trình cầu sông Hương
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Hà 20 năm đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách
- Nông dân Thanh Hà trúng trà vải sớm
- Vải thiều Thanh Hà lần đầu tiên được trưng bày tại Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản
- Hải Dương xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu
- Thanh Hà tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận huyện Thanh Hà
- Thanh Hà dấu ấn 10 năm bứt phá và phát triển
- Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI
- Khánh thành cầu Quang Thanh, cầu Dinh nối TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương
- Thanh Hà nhiều đổi thay sau xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài
- Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Mạnh kiểm tra các chốt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
- Điển hình đảm bảo an ninh trật tự, ATGT ở Thanh Hà
- Thanh Hà đổi thay sau 10 xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà quy vùng trồng ổi xuất khẩu
- Thanh Hà nhiều hộ thu hoạch rươi cho thu nhập cao
- Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới
- Thanh Hà triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
- Thanh Hà đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông
- Lãnh đạo huyện kiểm tra sản xuất nông nghiệp
- Thanh Hà chủ động ứng phó dịch Covid 19 khi F0 tăng cao
- Chấp thuận đầu tư Dự án nút giao cao tốc HN HP huyện Thanh Hà
- Thanh Hà quan tâm đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn mới
- Thanh Hà chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất dự án khu dân cư phía Bắc
- Huyện nhà hoàn thành việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà
- Phóng sự Đảng bộ huyện Thanh Hà một nhiệm kỳ nhìn lại để đi tới
- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV
- Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà
- Thanh Hà: Nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
- BigC Việt Nam dự kiến thu mua khoảng 500 tấn vải Thanh Hà
- Khám phá quê hương vải thiều
- Thanh Hà, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ
- Thanh Hà chủ động thu hoạch và tiêu thụ vải trong bối cảnh dịch bệnh
- Khai mạc phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020
- Thanh Hà chủ động phòng chống dịch bệnh
- Thu hồi, bàn giao nhà máy nước sạch Phượng Hoàng
- Trung Quốc "thèm" vải thiều Việt Nam nhưng ngại… khâu vận chuyển_VTV16
- Thanh Hà liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép
- Thanh Hà, giờ đầu thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
- Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa chào xuân mới Canh Tý 2020
- Thanh Hà công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã Thanh Quang, An Phượng
- Thanh Hà kiên quyết xử lý vi phạm đê điều
- Thanh Hà đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân
- Thanh Hà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Thanh Hà triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
- Thanh Hà sẵn sàng cho năm học mới
- Thanh Hà tăng cường quản lý ngân sách địa phương
- Sạch hay bẩn: Vải Thiều Thanh
- Mê mẩn du lịch Đồng Mẩn
- Hải Dương: Nâng cao chất lượng vải Thanh Hà, đẩy mạnh xuất khẩu
- Vải sớm Thanh Hà hiệu quả kinh tế cao
- Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019
- Vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hướng đi phát triển bền vững
- Định hướng phát triển du lịch Thanh Hà
- Thanh Hà tập trung thi công các công trình trọng điểm
- Nông dân phấn khởi vì vải sớm được giá
- Chạm tay vào cây vải tổ 200 năm ở Hải Dương
- Thanh Hà triển khai tổng điều tra dân số
- Thanh Hà tăng cường quản lý đất bãi ven sông
- Thanh Hà đẩy mạnh làm theo gương Bác gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên
- Ngon - Sạch ba miền Ổi Thanh Hà
- Thanh Hà đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới
- Trường Mầm non xã Thanh Lang đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
- Ngành bưu điện viễn thông diễn tập trong đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện
- Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Hà, thăm và tặng quà các gia đình chính sách
- Thanh Hà tích cực phòng chống úng
- Thanh Hà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà tâp huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội
- 7-7 Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện Thanh Hà khoá XXIV
- Hải Dương Xuất khẩu 1 000 tấn vải sang Mỹ, Úc, EU
- Saigon Co op đưa đặc sản vải thiều 'Nam tiến'
- Tổ chức tuần lễ vải thiều chính hiệu tại Hà Nội
- Thanh Hà lịm ngọt vải thiều
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra du lịch sinh thái và kiểm tra tiêu thụ vải tại Thanh Hà
- Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018
- Duy trì chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà
- Hải Dương sẵn sàng cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2018
- Tổ chức Lễ hội kết nối người sản xuất và người kinh doanh vải thiều
- Phóng sự Thanh Hà 20 năm tái lập
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Lịch tiếp dân
Thông tin Quy hoạch
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán, dự toán ngân sách
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 179
Hôm nay 5,138
Tháng này: 416,389
Tất cả: 6,907,629
THƯ VIỆN ẢNH