Tổng hợp
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH HÀ - TỈNH HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH ĐIỂM THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

STT

Điểm thu

Tên nhân viên Đại lý thu

Số điện thoại của nhân viên đại lý

Địa chỉ giao dịch

 
 

A

B

1

2

3

 

1

Xã Thanh Bính

Vũ Ngọc Chu

01638292874

Trụ sở UBND xã Thanh Bính- Thôn Phúc Giới

 

Phạm Thị Nhoan

0975200065

Trạm y tế xã Thanh Bính- Thôn Phúc Giới

 

Nguyễn Văn Đệnh

0913475747

Văn phòng hội ND xã Thanh Bính- Thôn Phúc giới

 

Trịnh Văn Siêu

0917593577

Bưu điện văn hóa xã Thanh Bính- Thôn Phúc Giới

 

2

Xã Trường Thành

Nguyễn Thị Luyển

01298991889

Trụ sở UBND xã Trường Thành- Thôn Phù Tinh

 

Phạm Thị Nga

0989020516

Trạm y tế xã Trường Thành- Thôn Phù Tinh

 

Phạm Thị Làn

01263031168

Bưu điện văn hóa xã Trường Thành- Thôn Phù Tinh

 

3

Xã Hợp Đức

Phạm Thị Huyền

0974946585

Trụ sở UBND xã Hợp Đức- Thôn Nhân Hiền

 

Phạm Thị Hương

01683047269

Trạm y tế xã Hợp Đức- Thôn Nhân Hiền

 

Phạm Thị Chinh

01667863389

VP hội phụ nữ xã Hợp Đức- Thôn Nhân Hiền

 

Nguyễn Thị Mỵ

0919139299

Bưu điện văn hóa xã Hợp Đức- Thôn Nhân Hiền

 

4

Xã Thanh Sơn

Trần Đức Quang

0915151024

Trụ sở UBND xã Thanh Sơn- Thôn Tráng Liệt

 

Hoàng Thị Huyền

01279321881

Trạm y tế xã Thanh Sơn- Thôn Tráng Liệt

 

Trần Thị Thu Thịnh

01654505988

VP hội phụ nữ xã Thanh Sơn- Thôn Tráng Liệt

 

Phạm Văn Huyên

0945219136

Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn- Thôn Tráng Liệt

 

5

Xã Thanh Thủy

Phạm Thị Hoan

01279793668

Trụ sở UBND xã Thanh Thủy- Thôn Lại Xá

 

Nguyễn Thị Đông

01277172591

Bưu điện văn hóa xã Thanh Thủy- Thôn Lại xá

 

Nguyễn Văn Lan

0984.933.982

Trụ sở UBND xã Thanh Thủy- Thôn Lại Xá

 

6

Xã Liên Mạc

Bựi Thị Huyền

02203819725

Trạm y tế xã Liên Mạc- Thôn Mạc Thủ

 

Dương Thị Huệ

0976387146

VP hội phụ nữ xã Liên Mạc- Thôn Mạc Thủ

 

Phạm Văn Viết

0912411838

Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc-Thôn Mạc Thủ

 

7

Xã Thanh Xuân

Hoàng Đức Khỏa

01692965862

Trụ sở UBND xã Thanh Xuân- Thôn Xuân Đám

 

Nguyễn Thị Huế

0987233603

Văn phòng hội ND xã Thanh Xuân- Thôn Xuân Đám

 

Nguyễn Thị Hồng

0973975502

Bưu điện văn hóa xã Thanh Xuân-Thôn Xuân Đám

 

8

Xã Thanh Khê

Phạm Thị Hồng

01645067679

Trụ sở UBND xã Thanh Khê- An Lão

 

Nguyễn Đức Hài

02203815169

Văn phòng hội ND xã Thanh Khê Thôn An Lão

 

Trần Văn Thành

0919230668

Bưu điện văn hóa xã Thanh Khê - Thôn An Lão

 

9

Thị Trấn Thanh Hà

Phạm Thị Phi

01688164721

Trụ sở UBND xã TT Thanh Hà- Khu 2 TT Thanh Hà

 

Nguyễn Thị Hường

0976273106

VP hội phụ nữ TT Thanh Hà - Khu 7

 

Phạm Quang Lộc

0912815151

Bưu điện văn hóa T.T. Thanh Hà- Khu 2

 

10

Xã Tân Việt

Nguyễn Trọng Duy

01672801769

Trụ sở UBND xã Tân Việt- Thôn Vạn Tuế

 

Nguyễn Thị Hương

02203817698

Trạm y tế xã Tân Việt- Thôn Vạn Tuế

 

Vũ Thị Huyền

01686603137

VP hội phụ nữ xã Tân Việt- Thôn Vạn Tuế

 

Nguyễn Quang Mật

02203815169

Văn phòng hội ND xã Tân Việt- Thôn Vạn Tuế

 

Nguyễn Thị Nhụ

0976257184

Bưu điện văn hóa xã Tân Việt- Thôn Vạn Tuế

 

11

Xã Quyết Thắng

Đồng Văn Thắng

01697183043

Trụ sở UBND xã Quyết Thắng- Thôn Vàng xá

 

Lê Thị Phượng

2203544236

Trạm y tế xã Quyết Thắng- Thôn Vàng xá

 

Đồng Thị Nhuẫn

0984436517

VP hội phụ nữ xã Quyết Thắng- Thôn Vàng Xá

 

Nguyễn Thị Minh

0981172936

Văn phòng hội ND xã Quyết Thắng- Thôn Vàng xá

 

Đồng Văn Tâm

0943942939

Bưu điện văn hóa xã Quyết Thắng- Thôn Vàng xá

 

12

Xã Thanh Lang

Phạm Kim Kiệm

0973774708

Trụ sở UBND xã Thanh Lang Thôn Lang Can 3

 

Lê Thị Huyên

0975189209

Trạm y tế xã Thanh Lang- Thôn Lang Can 3

 

Phạm Thị Hằng

0947378551

Bưu điện văn hóa xã Thanh Lang- Thôn Lang Can 3

 

13

Xã Hồng Lạc

Bùi Thị Xuân

0972235362

Trụ sở UBND xã Hồng Lạc- Thôn Đại Điền

 

Tăng Thị Suốt

02203983702

Trạm y tế xã Hồng Lạc- Thôn Đại Điền

 

Nguyễn Thị Quyên

0973867628

VP hội phụ nữ xã Hồng Lạc- Thôn Đại Điền

 

L­ơng Thị Cúc

0942305745

Bưu điện văn hóa xã Hồng Lạc- Thôn Đại Điền

 

Lờ Thị Lan

01699667736

Văn phòng hội ND xã Hồng Lạc- Thôn Đại Điền

 

14

Xã Việt Hồng

Nguyễn Thị Nga

01686371745

Trụ sở UBND xã Việt Hồng Thôn Cổ Chẩm

 

Nguyễn Thị Ngãi

0986347627

VP hội phụ nữ xã Việt Hồng- Thôn Cổ Chẩm

 

Trần Thị H­ờng

01655215550

Bưu điện văn hóa xã Việt Hồng- Thôn Cổ Chẩm

 

15

Xã Tiền Tiến

Nguyễn Thị Sáu

01683517001

Trụ sở UBND xã Tiền Tiến- Thôn Cập Thượng

 

Hoàng Văn Khuyến

0944941303

Văn phòng hội ND xã Tiền Tiến- Thôn Cập Thượng

 

Lê Thị Thủy

01685781261

Bưu điện văn hóa xã Tiền Tiến- Thôn Cập Thượng

 

16

Xã An Lương

Phạm Trung Công

0979608619

Trụ sở UBND xã An Lương- Thôn An Lại

 

Phạm Thị Gấm

0947116599

Bưu điện văn hóa xã An Lương- Thôn An Lại

 

17

Xã Thanh Hải

Nguyễn Thị Ánh

01689416233

Trụ sở UBND xã Thanh Hải- Thôn An Liệt

 

Nguyễn Thị Phượng

02203815084

Trạm y tế xã Thanh Hải- Thôn An Liệt

 

Nguyễn Thị Thương

01676354013

Bưu điện văn hóa xã Thanh Hải- T. An Liệt

 

18

Xã Tân An

Phạm Khắc Hoạt

0966928678

Trụ sở UBND xã Tân An- Thôn Đông Phan

 

Nguyễn Thị Hằng

01660776691

VP hội phụ nữ xã Tân An- Thôn Đông Phan

 

Nguyễn Viết Mau

01653114089

Bưu điện văn hóa xã Tân An- Thôn Đông Phan

 

19

Xã Cẩm Chế

Tiêu Thị Đào

01645058328

Trụ sở UBND xã Cẩm Chế- Thôn Du La

 

Tiêu Văn Hoan

0943379320

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Chế- T. Du La

 

20

Xã Thanh An

Vũ Ngọc Huy

0988172188

Trụ sở UBND xã Thanh An- Thôn Tiên Tảo

 

Vũ Thị Hà

0943115962

Bưu điện văn hóa xã Thanh An- Thôn Tiên Tảo

 

21

Xã Phượng Hoàng

Nguyễn Thị Xuân

01652035095

Trụ sở UBND xã Phượng Hoàng- Thôn Ngoại Đàm

 

Lưu Thị Chín

02203214333

Trạm y tế xã Phượng Hoàng- Thôn Ngoại Đàm

 

Phạm Thị Vân

0916634963

Bưu điện văn hóa xã Phượng Hoàng- Thôn Ngoại Đàm

 

22

Xã Thanh Cường

Vũ Thị Hải

0979702698

Trạm y tế xã Thanh Cường- Thôn Vĩnh Ninh

 

Trịnh Tố Hiếu

0915886365

Bưu điện văn hóa xã Thanh Cường- Thôn Vĩnh Ninh

 

23

Xã Thanh Hồng

Phạm Văn Đông

0975220163

Trạm y tế xã Thanh Hồng- Thôn Nhan Bầu

 

Nguyễn Thị Nga

01688714633

VP hội phụ nữ xã Thanh Hồng- Thôn Nhan Bầu

 

Nguyễn Thị Dung

0915812558

Bưu điện văn hóa xã Thanh Hồng- Thôn Nhan Bầu

 

24

Xã Thanh Xá

Trần Thị Năm

01689495689

VP hội phụ nữ xã Thanh xá- Thôn Hào Xá

 

Nguyễn Văn Mười

01698437899

Văn phòng hội ND xã Thanh Xá- T. Hào Xá

 

Phạm Minh Ngọc

0912731764

Bưu điện văn hóa xã Thanh Xá- Thôn Hào Xá

 

25

Xã Vĩnh Lập

Võ Thị Thanh Huyền

01687311329

Trạm y tế xã Vĩnh Lập- Thôn Tú Y

 

Lê Thị Mến

01267096469

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lập- Thôn Tú Y

 

26

Bưu điện huyện Thanh Hà

Phạm Thùy Linh

0916916155

Bưu điện huyện Thanh Hà- Khu 7 - Thị trấn

 

27

Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà

Tăng Thị Bích Ngọc

 

Trung tâm YT dự phòng-T.Đông Phan,Tân An, Thanh Hà

 

28

Hội Nông dân huyện Thanh Hà

Mạc Văn Quang

0981189369

Văn phòng cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà

 
 

                              

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Danh sách người phát ngôn của huyện, xã và thị trấn thuộc huyện Thanh Hà (23/12/2020)
- Đường dây nóng các đơn vị (08/08/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021
+ Quyết định về việc phê duyệt danh mục Tài liệu ôn tập các môn thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 25/3/2021
+ Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Hà
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Thanh Hà: Nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà
- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV
- Phóng sự Đảng bộ huyện Thanh Hà một nhiệm kỳ nhìn lại để đi tới
- Thanh Hà chủ động phòng chống dịch bệnh
- Khai mạc phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020
- Thu hồi, bàn giao nhà máy nước sạch Phượng Hoàng
- Trung Quốc "thèm" vải thiều Việt Nam nhưng ngại… khâu vận chuyển_VTV16
- Thanh Hà liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép
- Thanh Hà, giờ đầu thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
- Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa chào xuân mới Canh Tý 2020
- Thanh Hà công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã Thanh Quang, An Phượng
- Thanh Hà kiên quyết xử lý vi phạm đê điều
- Thanh Hà đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân
- Thanh Hà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Thanh Hà triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
- Thanh Hà sẵn sàng cho năm học mới
- Thanh Hà tăng cường quản lý ngân sách địa phương
- Sạch hay bẩn: Vải Thiều Thanh
- Mê mẩn du lịch Đồng Mẩn
- Hải Dương: Nâng cao chất lượng vải Thanh Hà, đẩy mạnh xuất khẩu
- Vải sớm Thanh Hà hiệu quả kinh tế cao
- Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019
- Vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hướng đi phát triển bền vững
- Định hướng phát triển du lịch Thanh Hà
- Thanh Hà tập trung thi công các công trình trọng điểm
- Nông dân phấn khởi vì vải sớm được giá
- Chạm tay vào cây vải tổ 200 năm ở Hải Dương
- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019!
- Thanh Hà triển khai tổng điều tra dân số
- Thanh Hà tăng cường quản lý đất bãi ven sông
- Thanh Hà đẩy mạnh làm theo gương Bác gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên
- Ngon - Sạch ba miền Ổi Thanh Hà
- Thanh Hà đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới
- Trường Mầm non xã Thanh Lang đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
- Ngành bưu điện viễn thông diễn tập trong đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện
- Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế
- Kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 4 và tình hình sản xuất Nông nghiệp tại huyện Thanh Hà
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Hà, thăm và tặng quà các gia đình chính sách
- Thanh Hà tích cực phòng chống úng
- Thanh Hà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà tâp huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Bảo quản vải thiều sau thu hoạch
- Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội
- 7-7 Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện Thanh Hà khoá XXIV
- Hải Dương Xuất khẩu 1 000 tấn vải sang Mỹ, Úc, EU
- Saigon Co op đưa đặc sản vải thiều 'Nam tiến'
- Tổ chức tuần lễ vải thiều chính hiệu tại Hà Nội
- Thanh Hà lịm ngọt vải thiều
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra du lịch sinh thái và kiểm tra tiêu thụ vải tại Thanh Hà
- Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018
- Duy trì chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà
- Hải Dương sẵn sàng cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2018
- Tổ chức Lễ hội kết nối người sản xuất và người kinh doanh vải thiều
- Phóng sự Thanh Hà 20 năm tái lập
- Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Liên Mạc
- Dùng bẫy cực đơn giản để bắt cáy, nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Lịch tiếp dân
Thông tin Quy hoạch
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết dự toán, toán ngân sách
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 214
Hôm nay 759
Tháng này: 170,363
Tất cả: 3,720,861
THƯ VIỆN ẢNH