Di tích lịch sử
Danh mục Di tích xếp hạng cấp Quốc Gia và cấp Tỉnh trên địa bàn Huyện Thanh HÀ

DANH MỤC

DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP TỈNH

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH HÀ

           

I. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA (13 Di tích)

 

STT

TÊN DI TÍCH

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

1.       

Chùa Đồng Ngọ

QĐ 15VH/QĐ - ngày 13/3/1974

Thôn Cập Nhất - Xã Tiền Tiến

2.       

Chùa Minh Khánh

QĐ 34 VH ngày 9/1/1990

Khu 3 - Thị trấn Thanh Hà

3.       

Chùa Bạch Hào

QĐ74VH/QĐ- ngày 2/2/1993

Thôn Hào Nam - Xã Thanh Xá

4.       

Chùa Cả

QĐ 226 QĐ/VH - ngày 5/2/1994

Thôn Đông Phan - Xã Tân An

5.       

Đền Ngọc Hoa

QĐ 226 QĐ/VH - ngày 5/2/1994

Thôn Văn Tảo - Xã Thanh An

6.       

Đình Lôi Động

QĐ 226 QĐ/VH - ngày 5/2/1994

Thôn Song Động - Xã Tân An

7.       

Đền An Liệt

QĐ 2233 QĐ/VH - ngày 26/6/1995

Thôn An Liệt - Xã Thanh Hải

8.       

Chùa Đồng Neo

QĐ 3951 QĐ/VH - ngày 20/12/1997

Thôn Du Tái - Xã Tiền Tiến

9.       

Đình Thuý Lâm

QĐ 05/QĐ-BVHTT- ngày 12/2/1999

Thôn Thuý Lâm - Xã Thanh Sơn

10.  

Miếu Tứ Giáp

QĐ 04/QĐ-BVHTT - ngày 19/1/2001

Thôn Vàng Xá - Xã Quyết Thắng

11.  

Chùa Ngọc Lộ

QĐ 04/QĐ-BVHTT - ngày 19/1/2001

Thôn Ngọc Lộ - Xã Tân Việt

12.  

Đền Từ Hạ

QĐ 04/QĐ-BVHTT - ngày 19/1/2001

Thôn Phúc Giới - Xã Thanh Bính

13.  

Đình Thiệu Mỹ

QĐ 06/QĐ-BVHTT - ngày 18/2/2004

Thôn Thiệu Mỹ - Xã Vĩnh Lập

 

 

II. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH (17 Di tích)

 

STT

TÊN DI TÍCH

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

1.       

Miếu Đông Lĩnh

QĐ 629/QĐ-UBND ngày 7/2/2005

Thôn Đông Lĩnh - Xã Quyết Thắng

2.       

Miếu Tiền Vỹ (Miếu Cả)

QĐ 4981/QĐ-UBND ngày 1/11/2005

Thôn Tiền Vỹ - Xã Thanh Hải

3.       

Chùa Hiền

QĐ4765/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Thôn Nhân Hiền - xã Hợp Đức

4.       

Đền Chợ Cháy

QĐ 629/QĐ-UBND ngày7/2/2005

Thôn Du La - Xã Cẩm Chế

5.       

Đền Tòng Thiện

QĐ 4766/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Thôn Lang Can - Xã Thanh Lang

6.       

Đình - Chùa Ngư Đại

QĐ 3715/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Khu 9 - Thị trấn Thanh Hà

7.       

Đình An Lão

QĐ 3836/QĐ-UBND ngày 2/11/2009

Thôn An Lão- Xã Thanh Khê

8.       

Chùa Mới

QĐ 3720/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Thôn Xuân An - Xã Thanh Khê

9.       

Đình Mè (Đình Hải Yến)

QĐ 3163/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Thôn Đại Điền - Xã Hồng Lạc

10.  

Đình Mới

QĐ 3417/QĐ-UBND ngày 14 /12/2011

Thôn Văn Mạc - Xã Liên Mạc

11.  

Đình Hải Hộ

QĐ 434/QĐ-UBND ngày 7/2/2013

Thôn Hải Hộ - Xã Hồng Lạc

12.  

Đình Hải Yến

QĐ 4536/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

Thôn Hải Yến - xã Hồng Lạc

13.  

Chùa Linh Quang

QĐ 425/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Thôn Nhân Lư - xã Cẩm Chế

14.  

Miếu Bát Giáp

QĐ /QĐ-UBND ngày /   /2015

Thôn Hoàng Xá - xã Quyết Thắng

15.  

Đình - Chùa Kim Can

QĐ 304/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Thôn Kim Can - xã Thanh Lang

16.  

Đình - Chùa Xuân Áng

QĐ 438/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Thôn Xuân Áng - xã Thanh Xuân

17.  

Đình Phù Tinh

QĐ 433/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Thôn Phù Tinh - xã Trường Thành

 

            

III. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA (02)

 

STT

TÊN DI SẢN

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

1.       

 

Nghệ thuật múa rối nước

QĐ 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà

2.       

 

 

Lễ hội chùa Bạch Hào – xã Thanh Xá

QĐ 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8/6/2015 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Thôn Hào Trung - Xã Thanh Xá

 

IV. BẢO VẬT QUỐC GIA (01)

 

STT

TÊN DI SẢN

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

 

 1.

Tòa cửu phẩm Liên hoa

QĐ 2496/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng chính phủ.

 

Xã Tiền Tiến – huyện Thanh HàIn trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
+ Thông báo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp về tình hình sâu bệnh trên lúa mùa dự báo trong thời gian tới (15/TB-TTDVNN)
+ Thông báo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp về tình hình sâu bệnh trên lúa mùadự báo trong thời gian tới (13/TB-TTDVNN)
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Hà
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Thanh Hà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Thanh Hà triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
- Thanh Hà sẵn sàng cho năm học mới
- Thanh Hà tăng cường quản lý ngân sách địa phương
- Sạch hay bẩn: Vải Thiều Thanh
- Mê mẩn du lịch Đồng Mẩn
- Hải Dương: Nâng cao chất lượng vải Thanh Hà, đẩy mạnh xuất khẩu
- Vải sớm Thanh Hà hiệu quả kinh tế cao
- Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019
- Định hướng phát triển du lịch Thanh Hà
- Vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hướng đi phát triển bền vững
- Diện mão xã Thanh Lang thay đổi từng ngày
- Đôi nét về Thanh Hà
- Chùa Chè Vĩnh Khánh Thanh Hà
- Lễ Hội Chùa Hưng Phúc(Sung) Xã Liên Mạc
- Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Liên Mạc
- Phóng sự Thanh Hà 20 năm tái lập
- Tổ chức Lễ hội kết nối người sản xuất và người kinh doanh vải thiều
- Hải Dương sẵn sàng cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2018
- Duy trì chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà
- Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra du lịch sinh thái và kiểm tra tiêu thụ vải tại Thanh Hà
- Thanh Hà lịm ngọt vải thiều
- Tổ chức tuần lễ vải thiều chính hiệu tại Hà Nội
- Saigon Co op đưa đặc sản vải thiều 'Nam tiến'
- Hải Dương Xuất khẩu 1 000 tấn vải sang Mỹ, Úc, EU
- 7-7 Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện Thanh Hà khoá XXIV
- Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội
- Hải Dương Mắm cáy Thanh Hà món ăn bình dị mà tinh tế Nét đẹp dân gian
- Bảo quản vải thiều sau thu hoạch
- Thanh Hà tâp huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà tích cực phòng chống úng
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Hà, thăm và tặng quà các gia đình chính sách
- Kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 4 và tình hình sản xuất Nông nghiệp tại huyện Thanh Hà
- Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế
- Ngành bưu điện viễn thông diễn tập trong đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện
- Trường Mầm non xã Thanh Lang đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
- Thanh Hà đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới
- Ngon - Sạch ba miền Ổi Thanh Hà
- Thanh Hà đẩy mạnh làm theo gương Bác gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên
- Thanh Hà tăng cường quản lý đất bãi ven sông
- Thanh Hà triển khai tổng điều tra dân số
- Thanh Hà đánh giá hoạt động xử lý khai thác cát
- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019!
- Chạm tay vào cây vải tổ 200 năm ở Hải Dương
- Nông dân phấn khởi vì vải sớm được giá
- Thanh Hà tập trung thi công các công trình trọng điểm
- Dùng bẫy cực đơn giản để bắt cáy, nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Lịch tiếp dân
Thông tin Quy hoạch
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết dự toán, toán ngân sách
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 258
Hôm nay 386
Tháng này: 66,632
Tất cả: 836,496
THƯ VIỆN ẢNH