TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Làm lại CMTND
Làm lại CMTND
cho em hỏi
cho em hỏi
Sắp xếp cán bộ có đúng quy định hay không