TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Tách thửa đất tạ xã Thanh Xuân
thay đổi lại tên khai sinh
Chuyển thẻ BH y tế cho trẻ sơ sinh lên nơi tạm trú
hôn nhân gia đình
Làm lại CMTND